2021 ж. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті


саз балшықтан бұйым жасау үйірмесінің жетекшісі