2017 ж. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті


сатып алу жөніндегі маманы