2013 ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті


Ғаламдық перспективалар және жобалық жұмыс мұғалімі