2012  ж.  А.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

Биология мұғалімі