1999 ж. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

лаборант