University of Nairobi, Nairobi city, Kenya

физика пәні мұғалімі