2013 ж  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Физика лаборанты