2010 Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

лаборант