2006 ж.  Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Химия мұғалімі