2012 ж.  Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы

Лаборант