Образование:

2017 г. Гуманитарный педагогический колледж имени К.Дутбаева

(мәдени демалыс жұмысын ұйымдастырушы, сәндік қолданбалы өнер үйірмесінің жетекшісі)


Помощник воспитателя